top of page

TARIEVEN en UITLEG COACH-TRAJECT

  

PGB (=persoonsgebonden budget)

Mocht uw kind een persoonsgebonden budget ontvangen, dan is het mogelijk om hiermee zelf zorg, hulp en begeleiding in te kopen.

 

Coachen op locatie

Het is ook mogelijk om te coachen op locatie. Het is wel van belang dat we daar een ruimte kunnen gebruiken, waar we in alle rust kunnen werken. 

Reiskosten bij coaching op locatie.

€ 0,21/km

 

Kennismakingsgesprek (60 min)

Tijdens dit gesprek staan de problemen, wensen, verwachtingen en vragen die jullie hebben centraal en bespreken we wat ik hierin eventueel voor jullie zou kunnen betekenen. Dit gesprek is samen met ouder en kind.

Gratis

Individuele sessie (60 min)

Tijdens het coach-traject is het ook mogelijk om, in overleg, te coaching met ouder(s) en kind.  

€ 70.-

 

Gesprek met leerkracht (60 min)

Omdat de hulpvraag ook weleens een link heeft met school is het ook mogelijk de aangeboden vaardigheden, in overleg met school, te bespreken met de leerkracht.

€ 70.- (excl. reiskosten)

 

Eindgesprek (max 60 min)                                                                                                                                         

Hierin bespreken we de behaalde resultaten van het coach-traject.

€ 70.-

 

KIES voor MIJ-traject per sessie

Individuele begeleiding op maat. Kinderen die geen mogelijkheid hebben om aan een KIESgroep deel te nemen of meer hulp nodig hebben na deelname kunnen bij KIES voorMIJ! hun vragen, zorgen, wensen en angsten kwijt. Het traject is op maat en kan desgewenst ook in kleine groepsvorm plaatshebben. Mocht een afspraak niet door kunnen gaan, willen jullie het me dan 24 uur van te voren laten weten, zodat ik voor iemand anders tijd en ruimte vrij kan maken. 

€ 70,-

De bedragen zijn inclusief voorbereiding en gebruik van materialen. 

De kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. 

bottom of page